Buurtvereniging “de Moerasvogel”

Nieuwsbrief


 

Privacy verklaring

 

          Buurtvereniging De Moerasvogel verwerkt persoonsgegevens van haar leden ten behoeve van      de volgende doelstellingen:

Met deze privacyverklaring informeren wij u over ons privacybeleid.

Verwerking en bewaren van uw gegevens

Buurtvereniging De Moerasvogel gebruikt uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van haar eigen doelstellingen en deelt uw gegevens beslist niet met derden.

Uw gegevens worden bewaard zolang uw lidmaatschap actief is. Na opzegging van het lidmaatschap worden uw gegevens verwijderd uit het ledenbestand. Indien wij als buurtvereniging bepaalde gegevens zouden willen bewaren, Bijvoorbeeld in het kader van historisch / nostalgisch belang, dan vragen wij  daarvoor eerst uw toestemming.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Uw kunt op elk moment uw gegevens laten wijzigen of om inzage vragen. Zo kunt u nagaan of de gegevens die wij als buurtvereniging van uw hebben opgeslagen nog juist zijn. Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van De Moerasvogel via mailadres: demoerasvogel@gmail.com

Fotobeleid

De Moerasvogel deelt graag met haar leden foto’s en sfeerimpressies die tijdens de georganiseerde activiteiten en evenementen worden gemaakt. Ook wil zij graag bepaalde ‘uitverkoren’ foto’s langer bewaren vanuit historisch oogpunt. Want hoe leuk is het om zo af en toe eens een terugblik te kunnen geven naar lang vervlogen tijden en eerdere generaties!   

De Moerasvogel deelt het beeldmateriaal met haar leden via haar website en digitale nieuwsbrief. Daarbij beperkt de buurtvereniging zich tot de foto´s die een duidelijk verband hebben met de door haar georganiseerde activiteiten en doelstellingen als buurtvereniging.

In die gevallen heeft De Moerasvogel namelijk een legitiem belang om het beeldmateriaal te mogen gebruiken, zonder daaraan voorafgaand bij iedereen apart toestemming te hoeven vragen.

Buurtvereniging De Moerasvogel zorgt ervoor dat bij het maken van de foto´s de privacy van haar leden en eventuele andere gefotografeerden zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Dus wij doen er alles aan om ongemakkelijke momenten of poses te vermijden. Bij twijfel zullen wij alsnog toestemming van de gefotografeerde vragen. Wanneer foto´s worden gemaakt die geen direct verband houden met de activiteiten of doelstellingen van de buurtvereniging , Dan vragen wij vooraf wel uw toestemming voor publicatie. Uiteraard mogen alle leden en gefotografeerden zich ten allen tijde melden bij het secretariaat voor vragen of als ze bezwaar hebben tegen het gebruik van foto´s waarop zij te zien zijn. Deze foto´s zullen dan onmiddelijk  worden verwijderd.

Bezoek aan onze website

Buurtvereniging De Moerasvogel gebruikt op haar website geen cookies en verwerkt geen persoonsgegevens zoals  IP adressen van bezoekers.

Beveiliging

De bestuursleden van De Moerasvogel hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onrechtmatige verwerking. Op deze manier zorgen wij er ook voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bestuursleden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn.